Експертиза об’єктів підвищеної небезпеки

expertiza

Фахівці відділу також проводять експертне обстеження (технічну діагностику), технічні огляди ліфтів, устаткування напругою понад 1000В (електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання); гірничошахтного та гірничорятувального устатковання та устатковання для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів у вугільній, гірничорудній, нерудній, металургійній та коксохімічній галузях промисловості.

Відділ технічно-промислової експертизи, до складу якого входить електролабораторія, ТОВ“ТЦДЕ” здійснює експертизу:

  • проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об`єктів, інженерних інфраструктур об`єктів соціально-культурного призначення (в тому числі: об`єктів газової промисловості, котлонагляду, підіймальних споруд, ліфтів, вибухопожежонебезпечних, шкідливих, хімічних і нафтопереробних об`єктів, об`єктів енергетики, гірничорудної, нерудної й вугільної промисловості, галузі будівництва), виготовлення машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих, нових технологій на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;
  • нових об`єктів виробничого та соціально-культурного призначення, що вводяться в експлуатацію або реконструюються;
  • зразків нових машин, механізмів, обладнання та інших засобів виробництва, нових технологій перед впровадженням у виробництво;
  • стану будинків, споруд, машин і механізмів, електроустановок споживачів.