Навчання з питань охорони праці

На виконання вимог ст.18 Закона України «Про охорону праці» та «Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» (затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005р. №15, зареєстровано в Мінюсті України 15.02.2005р. № 231/10511, НПАОП 0.00-4.12-05) навчально-методичний відділ ТОВ “ТЦДЕ” проводить навчання з питань охорони праці, вивчення нормативно-правових актів з охорони праці та безпечного ведення робіт підвищеної небезпеки посадових осіб, фахівців та робітників підприємств, установ і організацій за наступними курсами:

 • Загальний курс «ОХОРОНА ПРАЦІ»
 • Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
 • Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання
 • Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском
 • Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт
 • Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)
 • Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
 • Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт
 • Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
 • Правила безпеки систем газопостачання
 • інших нормативно-правових актів з охорони праці відповідно до ПОКАЖЧИКА нормативно-правових актів з питань охорони станом на поточний період.