Розробка проектів гірничих відводів та планів гірничих робіт

expertiza

Фахівці ТОВ“ТЦДЕ” проводять експертне обстеження (технічну діагностику) гірничошахтного та гірничорятувального устатковання та устатковання для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів у вугільній, гірничорудній, нерудній галузях промисловості.

Відділ технічно-промислової експертизи ТОВ“ТЦДЕ” здійснює експертизу:

  • проектів будівництва гірничодобувних і переробних підприємств з охорони праці та раціонального використання мінеральної сировини;
  • проектів заходів з захисту будинків і споруд від небезпечного впливу гірничих робіт;
  • проектів гірничих відводів, планів гірничих робіт і проектної документації на розроблення родовищ твердих, рідких і газоподібних корисних копалин;
  • матеріалів на списання запасів корисних копалин;
  • проектів щодо ліквідації гірничодобувних підприємств;